top of page

UPRAVNA ZGRADA

 

Kao moderno organizovana Ustanova uspeli smo da dostignemo nivo da smo iz samih objekata predvidjenih za boravak dece,  službe koje su neophodne za funkcionisanje sistema izmestimo u zasebnu zgradu.

Objekat UPRAVNE ZGRADE je funkciji uprave Ustanove,sekretarijata Ustanove, administracije- finansija, stručne službe Ustanove, tehničko-logističko-nabavne službe Ustanove, vodje HACCP tima Ustanove, BackOffice Ustanove  u ulici Bregalnička br.9. 

bottom of page