UPRAVNA ZGRADA

 

Kao moderno organizovana Ustanova uspeli smo da dostignemo nivo da smo iz samih objekata predvidjenih za boravak dece,  službe koje su neophodne za funkcionisanje sistema izmestimo u zasebnu zgradu.

Objekat UPRAVNE ZGRADE je funkciji uprave Ustanove,sekretarijata Ustanove, administracije- finansija, stručne službe Ustanove, tehničko-logističko-nabavne službe Ustanove, vodje HACCP tima Ustanove, BackOffice Ustanove  u ulici Bregalnička br.9.  

PU BABY PALACE- objekat UPRAVE
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

press to zoom
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

press to zoom
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

press to zoom
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE
PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

PU BABY PALACE- objekat UPRAVE

press to zoom