top of page
Search
  • Writer's picturedanko48

Značaj razvoja empatije


Uslovi za razvoj empatije kao emotivne sposobnosti, koja nam omogućava da se prenesemo u osećanja i reakcije drugih ljudi, počinju da se razviju od rođenja deteta. Od navršene druge godine života, kada dete opaža svoju odvojenost od drugoga, ako su ti uslovi zadovoljeni počinje razvoj empatije.Da bi se empatija razvijala neophodno je:

Da deca iskuse empatiju, odnosno saosećanje onih koji su im najbliskiji

Da se deci dopusti da izraze sopstvena različita osećanja koja im iskustva donose, bez predrasuda i kritika

Da deca iskuse, kako emocionalne reakcije roditelja na sebi samima, tako i međusobne roditeljske emocionalne reakcije i reakcije roditelja prema braći i sestrama

Znači, da bi razvilo empatiju, detetu mora da se omogući da upozna sopstvena i osećanja drugih ljudi i to isključivo kroz različita iskustva. Ako dete odrasta u porodici u kojoj je ljubav povezana sa različitim uslovljavanjima, a empatija ne postoji, neće biti sposobno da razvije pravo saosećanje, odnosno empatiju. Ono će da ignoriše tuđe emocije, a za posledicu će imati teškoće da se poveže sa drugom decom i kasnije teškoće u partnerskim odnosima. Ako su roditelji uvek u nastupu blagi, nežni i uvek se obraćaju deci sa osmehom, dete neće biti sposobno da prepozna i reaguje na nečije neprijatne emocije kao što su bes, gnev, frustracija. Isto tako, ono samo neće uspeti da nosi sve te neprijatne emocije koje se u njemu pojavljuju, neće ih razumeti. Takve neprijatne emocije mogu da stvore agresivno ponašanje. A, upravo empatičan pristup agresivnoj pa i nasilnoj deci pomaže da se postojeće ponašanje menja.

U današnje vreme deca su zaokupljena mnogobrojnim obavezama, počevši od aktivnosti u vrtićima, školama pa sve do obaveza koje imaju u popodnevnim satima. Premalo vremena se ostavlja deci da ostvare kontak sa sopstvenom unutrašnjošću, emocijama. Ili su u tome sputana ili im se ne posvećuje dovoljno pažnje. A, samim tim se i njihova sposobnost za empatiju smanjuje.

Razvijena sposobnost empatisanja je jedan od značajnih faktora za izgradnju zdravog odnosa prema sebi i drugima. Ona je preduslov za zdrav emocionalni razvoj pojedinca.


Autor:

Maja Mančić,psiholog

PU Baby Palace Andjela, Bregalnička 9

75 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page