top of page
Search
  • Writer's picturedanko48

Rivalstvo među braćom i sestrama

Ovih dana mi se kroz iskustvo koje imam u razgovoru sa roditeljima često postavlja pitanje o odnosu između braće i sestara, međusobnim sukobima, verbalnim i neverbalnim. Roditelji brinu, uznemireni su i traže savet. Nastoje da budu sudije u nastalim situacijama, isteruju pravdu, objašnjavaju i troše mnogo energije. Kao ishod dobijamo najčešće da se jedno dete u takvom odnosu oseti neshvaćeno i njegov integritet biva više narušen.Najčešće stručnjaci objašnjavaju sukobe između dece kao izraz ljubomore, a zapravo svako dete kada dobije brata ili sestru gubi deo ljubavi, pažnje i posvećenog vremena koji su mu pripadali. Ono samo želi i trudi se da dobije ono što je u potpunosti bilo njegovo. Roditelji se moraju pomiriti sa činjenicom da harmonija ne može uvek da se održi među decom. Oni odrastaju i sazrevaju u sukobima koji nastaju. Uče da se zauzmu za sebe, izraze svoje potrebe i razumeju se međusobno. Što se više roditelji upliću u sukobe koje deca imaju, više im šalju poruku da su oni kao roditelji odgovorni za način na koji se izlazi iz njih. A, zapravo, odgovornost je samo na deci i ona to treba da razumeju i prihvate kroz vreme. Deca uvek teže da uspostave hijerahiju u odnosu i postoji razlika između dečaka i devojčica u tome. Dečaci se više međusobno koškaju i na direktniji način postupaju, a devojčice su u tome suptilnije, biraju manje direktan nastup.

Jedno je sigurno, deca kroz ovakve situacije izražavaju ljubav i povezanost. Ako nisu ozbiljno narušeni porodični odnosi oni dolazi do izražaja na način koji je poželjan od strane odraslih tek u periodu puberteta. Tada su ovakvi sukobi svedeni na minimum i kada se dešavaju drugačiji su po kvalitetu.

Sukob među decom nekada može da bude odraz sukoba između roditelja koji je prikriven ili otvoren. Decu ne možemo i ne treba u potpunosti isključiti i zaštiti od svega, ali možemo da učimo da se nosimo sa neprijatnim situacijama na konstruktivan način koji svakoga ponaosob podiže na viši nivo lestvice razvoja.


Autor:

Maja Mančić,psiholog

PU Baby Palace Andjela, Bregalnička 9

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page