top of page
Search
  • Writer's picturedanko48

Kada se obratiti logopedu!?

Rano detinjstvo najkritičniji je period u razvoju svakog deteta jer je važno za sticanje ranog iskustva I razvoja mozga u celini. Razlog naglašavanja važnosti ranog delovanja i uključivanja deteta u procenu i/ili tretman jeste plasticitet mozga, tj. sposobnost moždanog tkiva dece u tom razdoblju da održi funkcionalni kapacitet zamenom oštećenog tkiva nekim drugim nervnim tkivom.

Iako svako dete ima svoj ritam razvoja, iz brojnih istraživanja znamo da je razvoj najbrži upravo u periodu do treće godine života.

U to vreme, a posebno do kraja prve godine života, deca najčešće žive sa roditeljima i u potpunosti su zavisna od svojih roditelja. Zato su roditelji ti koji prvi uoče ponašanja koja u manjoj ili većoj meri odstupaju od onoga što se očekuje za određeno razvojno doba.


Nažalost, roditelji danas još uvek pomoć potraže prekasno, kada dete već razvije neke simptome i emocionalne teškoće. Ono što je najčešće okidač da roditelji potraže pomoć je kada primete da se govor nedovoljno razvija, oko 3. godine.

Poznavanje razvojnih faza deteta neophodno je radi pravovremenog prepoznavanja i delovanja kada postoje odstupanja od razvojnih normi.

Za dete od godinu dana za očekivati je da hoda uz držanje za jednu ruku, da se saginje kako bi dohvatilo igračku ili neki predmet sa poda, da koristi pokazni gest u svrhu komunikacije i izvršava jednostavne naloge poput dođi, daj, nemoj. Takodje važno je da li dete ostvaruje kontakt očima, pokušava li da imitira pokrete i govor.

Dešava se da nekadeca do druge godine govore vrlo malo, samo nekoliko reči. Razvoj je uredan ako dete razume mnogo više nego što govori, npr. “Zatvori vrata!”, “Donesi mi loptu!”, itd. U početku je razumevanje govora bolje od njegove ekspresije govora. Sposobnost razumevanja jezika prethodi sposobnosti govora.


Razvojna faza oko druge godine je posebno obogaćena emocionalnim reakcijama, pa se javlja bunt, inat, ljubomora.

S tri godine nastupa period naglog interesovanja za jezik i komunikaciju. Dete u ovoj fazi više voli da govori nego da sluša. Uživa u igrama pretvaranja.

Rana stimulacija veoma je važna i zato pričajte detetu, reagujte na njegove glasove i delite njegova interesovanja, igrajte se sa detetom. Razgovarajte s njim, pevajte mu, dajte značenje njegovom brbljanju i odgovorite kada pokušava da vam nešto kaže. Pričajući mu priče, čitajući mu i imenujući stvari i ljude, podržavate razvoj komunikacije, jezika i govora. Približite detetu jezik kroz slike i predmete koje ono razume.

Znakovi odstupanja od razvojnih normi:

  • Ako vaše dete ne reaguje osmehom u prva 3 meseca

  • Ako nema fazu “gugutanja” u uzrastu od 4 do 7 meseci

  • Ne gestikulira (ne pokazuje, ne maše) u uzrastu od 7 do 12 meseci

  • Ne razume jednostavne naloge u uzrastu od 12 do 24 meseca

  • U svom rečniku ima manje od 50 reči u uzrastu od 24 do 30 meseci

Ukoliko postoji jedan ili više znakova, potrebno je da se obratite logopedu za stručnu pomoć.


Tanja Timotić,defektolog logoped

PU Baby Palace Andjela,Bregalnička 9

101 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page