top of page

U okviru našeg plana i programa naše Ustanove, a kroz dinamike aktivosti sprovodimo i muzičke radionice pa tako kroz rad sa decom možemo da prepoznamo i određene talente tj. predispozicije koje deca imaju.

U skladu sa tim osmislili smo „Muzičko igralište” za onu decu kod koje su sklonosti evidentne kako bismo ih pospešili, služeći se različitim akademskim metodama predviđenim za taj uzrast. Muzičko igralište je predviđeno za decu iz starijih i predškolskih grupa našeg vrtića (5-7 godina).

Deca uče kroz igru, a mnoge od najranijih igara u najmlađem uzrastu su u muzičkoj formi. Muzički sluh je urođena predispozicija koja postoji kod svakog deteta, samo ne u jednakoj meri. Urođene sklonosti, mogu se uz određene uslove razviti do maksimuma koji je uslovljen individualnim mogućnostima svakog deteta.
 

Kroz program igrališta ovog tipa deca bi se upoznala kroz igru sa tonskim visinama, intervalskim kretanjem melodije, linijskim sistemom i notama, tonalitetom i glavnim stupnjevima, ritmom, itd.

Svoje znanje deca  primenjuju u horskom izvođenju dečjih pesama i pesama zabavnog karaktera različitih žanrova, a koje će biti tekstualno i aranžmanski prihvatljive i prilagođene ovom uzrastu, uglavnom uz klavir, a ponekad i druge instrumente.

 

Na kraju školske godine priredimo mini koncert kako bismo u jednoj svečanoj atmosferi završili ovu radionicu.

bottom of page