top of page

KVALITETAN VASPITNO OBRAZOVNI RAD

 

Kvalitetan vaspitno- obrazovni rad je primarni cilj vrtića Baby Palace Andjela. Strogim izborom stručnog i odgovornog kadra, kojeg pored vaspitača čine i psiholog, pedagog i logoped, postignut je izuzetno visok nivo kvaliteta planiranja i realizovanja programa aktivnosti sa decom.

 

Vaspitno- obrazovni rad koji se sprovodi u okviru vrtića, omogućava da kod svakog deteta otkrijemo sklonosti i interesovanja, koja pažljivo negujemo i razvijamo.

Istovremeno, deca kroz igru razvijaju pozitivan stav prema učenju i obavezama, a brojne i raznovrsne aktivnosti imaju za rezultat formiranje komunikativnog, socijalizovanog i emotivno stabilnog deteta.

 

Stručni saradnici kontinuirano prate i evaluiraju rad vaspitača, rade sa decom individualno ili u grupama i pružanju roditeljima savete i stručnu pomoć.

STANDARDI

OBJEKATA

HACCP

STANDARD

bottom of page