top of page
pristup informacionom sistemu Ustanove

 

VAŽNA NAPOMENA

Klikom na dugme pristupate sistemu Ustanove, koji su samo roditelji korisnici usluga naše Ustanove.

Želimo da naglasimo da pristup sistemu,informacijama,obaveštenjima i dokumentima su sastavni deo ugovornih obaveza izmedju Korisnika usluga i Predškolske Ustanove BABY PALACE ANDJELA i predstavlja poslovnu tajnu, svako neovlšćeno korišćenje smatra se kao zloupotreba i povreda intelektualne svojine.

bottom of page