top of page

Kako bi podigli usluge na još jedan viši nivo u okviru vrtića "BABY PALACE ANĐELA"od 2011.godine,počela je primena međunarodnog standarda Sistema bezbednosti hrane ( HACCP ).

Cilj procedure je definisanje postupaka prema zahtevima HACCP kojima se obezbeđuje zdravstvena bezbednost obroka proizvedenih u "BABY PALACE ANĐELA"

Uvođenjem Sistema bezbednosti hrane, ishranu dece čini bezbednom,kvalitetnom i sigurnom,što je za zdrav fizički razvoj i formiranje intelektualnih veština dece jedan od najbitnijih preduslova.

 

Implementiranjem HACCP sistema,"BABY PALACE ANĐELA"zadržala je poverenje roditelja čija će se deca sigurno i bezbedno hraniti zahvaljujući stručnom timu!

 

Šta je HACCP sistem?

HACCP  je savremeni, preventivni koncept koji obezbeđuje higijensku, toksikološku i svaku drugu bezbednost namirnica. Najkraće definisano, HACCP sistem predstavlja niz postupaka za kontrolu procesa i kritičnih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

Skraćenica HACCP potiče od sledećih reči:

•Hazard - opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice;

•Analysis - analiza opasnosti od moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice;

•Critical - određivanje kritičnih tačaka u procesu za zdravstvenu bezbednost proizvoda;

•Control - kontrola kritičnih tačaka procesa;

•Point - tačka procesa proizvodnje namirnice.

Osnovni cilj HACCP koncepta je proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda. Dakle, HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda, već na njegovu zdravstvenu ispravnost. Ovaj   metod podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnimdelovanjem, a ne posledičnim (inspekcijskim) delovanjem.

HACCP sistem podrazumeva uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u lancu proizvodnje hrane za bezbednost namirnica. On takođe insistira na transparentnosti i pravu potrošača da u svakom trenutku bude jasno i na vreme informisan o svim potencijalnim rizicima za njegovo zdravlje. Svaki proizvod je neophodno pratiti u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije (tzv. sledljivost). Sledljivost je potrebno ostvariti u čitavom lancu kontrole. Zahvaljujući obimnoj evidenciji koja se vodi na svim nivoima, moguće je tačno utvrditi od kog dobavljača je nabavljena određena sirovina od koje je proizvedena neispravna namirnica.

HACCP sistem je logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda koji omogućava:

•identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti fizičkog, hemijskog ili mikrobiološkog porekla, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda;

•određivanje mera neophodnih za njihovu prevenciju i kontrolu;

•obezbeđivanje da te mere budu uspešno sprovedene na efektivan način.

Bazu proizvodnje bezbedne hrane čini bezuslovno poštovanje principa dobre higijenske prakse i to:

•GMP (Good Manufacturing Practice) - dobra proizvođačka praksa;

•SOP (Standard Operating Procedure)- standardne operativne procedure;

•GHP (Good Hygiene practice) - dobra higijenska praksa.

Primena HACCP-a je kompatibilna s primenom sistema upravljanja kvalitetom, kao što su standardi serije ISO 9000.

bottom of page