top of page

Ponuda "Baby Palace Andjela " sistema već dugi niz godina uključuje i brigu o zdravlju Vaše dece od strane stalno zaposlenog pedijatra. Stalničlan našeg stručnog tima je dr Tatjana Vukomanović, specijalista pedijatrije. Tokom 10 godina, dr Tatjana Vukomanović je radila uzdravstvenom sektoru -BABY PALACE- u formi redovnih nadzora objekata. Njeno dugogodišnje specijalističko iskustvo na polju svih oblasti pedijatrije garantuje potpun i pravilan nadzor nad zdravljem Vaše dece.

 

Rad pedijatra u našem vrtiću ima za cilj nekoliko stvari :
1. Briga o problemima vezanim za boravak dece u kolektivu.: dva puta nedeljno, po unapred utvrđenom rasporedu, pedijatar pregleda decu, u objektima “Baby Palace”. Tim danima, naš pedijatar Vam stoji na raspolaganju, da u neposrednom kontaktu odgovori na Vaša pitanja.


2. Rano otkrivanje akutnih bolesti dece u kolektivu, rano prepoznavanje eventualnih hroničnih problema dece, kroz redovne , periodične i sistematske preglede Vaše dece.


3. Neposredna trijaža i procena sposobnosti dece za boravak u kolektivu. Ukoliko ste u dilemi da li Vaše dete iz akutnog ili potencijalnog hroničnog razloga može da boravi u kolektivu, pedijatar će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

 

Cilj svih naših aktivnosti je unapređenje zdravlja dece, kako u vrtiću, tako i izvan njega. Ovim je upotpunjen stručni profil ljudi koji brinu o Vašoj deci.
Napominjemo da se usluge pedijatrijskog savetovališta, zdravstvenog nadzora i rada pedijatra u sistemu -Baby Palace- dodatno ne naplaćuju.

 

Ukoliko želite da Vaše dete bude pregledano tokom redovne posete pedijatra vrtiću, obavestite o tome nadležnog – prisutnog vaspitača koji prima Vaše dete. Poželjno bi bilo i da ukratko ukažete na potencijalni zdravstveni problem.

 

U slučaju da se dete razbolitokom boravka u vrtiću (povišena temperatura ili drugi problem), vaspitači će Vas o tome odmah obavestiti.

 

Ukoliko je Vaše dete bolesno, na raspolaganju Vam je i Pedijatrijsko savetovalište “Palace pediatrics”, koje posluje u sistemu našeg vrtića, a nalazi se u objektu “Sanjalica”, u Kajmakčalanskoj 42, svakog radnog dana od 9 do 17 sati.

bottom of page