top of page

SERVISI U FUNKCIJI PORODICE

 

Gradeći sistem naše ustanove uvek smo se vodili time da pre svega zadovoljimo dečje potrebe i interesovanja, a zatim i da olakšamo porodičnu organizaciju nudeći logističku podršku u mnogim segmentima rada sa decom. Iz tog razloga smo razvili čitav niz programa-servisa koji kvalitativno unapredjuju uslugu BABY PALACE vrtića.

Ideja uvodjenja komplementarnih servisa da se roditeljima olakša u dnevnoj organizaciji.

Kroz komplementarne servise trudili smo se da upotpunimo profil stručnjaka i programa koji rade i realizuju sa decom... a na jednom mestu.

Komplementarni servisi  se ogledaju kroz Projekat Moj DOKTOR, Razvojno savetovalište,Pedijatrijsko savetovalište, Logopedske tretmane, školice plivanja, školice sporta,školice tenisa,muzičkog igrališta...

VASPITNO

OBRAZOVNI

RAD

bottom of page