top of page

KO RADI?

Stručni tim naše Ustanove u  čine eminentni i priznati stručnjaci u svojim oblastima rada:

Dr Tatjna Vukomanović,spec. pedijatrije

Dr Boško Pejović,spec. pedijatreije

Tanja Timotić,dipl.defektolog-logoped

Maja Mančić,dipl.psiholog

Aleksandra Nešić,dipl.psiholog

 

 

ŠTA RADIMO?

Rad pedijatrijskog savetovališta obuhvata nekoliko segmenta delovanja rada stručnog tima u našoj Ustanovi i to:

 

  • Zdravstveni nadzor nad epidemiološko-zdravstvenom

     situacijom u objektima, u formi redovnih poseta        

     objekata BABY PALACE ANDJELA

  • Prevenciju i rano otkrivanje dečijih bolesti u sklopu redovnih sistematskih godišnjih pregleda, redovnih nedeljnih pregleda kao i pregleda na zahtev roditelja

  • Pregledi i lečenje akutno bolesne dece

  • Rano prepoznavanje i otkrivanje razvojnih poremećaja kod dece i upućivanje u advekvatne institucije radi dijagnostike

  • Rana detekcija, dijagnostika, prevencija razvojnih i stečenih glasovnih govorno-jezičkih poremećaja kao i tretman istih

 

GDE SE NALAZIMO?

Pedijatrijsko savetovalište Ustanove se nalazi u posebnom delu objekta SANJALICA, Kajmkačalanska 42.

bottom of page