top of page
Promo Spot 2017
Play Video

!!! U P I S !!!

Poštovani roditelji,

pre svega želimo da Vam se zahvalimo na interesovanju za našu Ustanovu.Nažalost, politika kuće je da ne dajemo informacije oko same organizacije i dinamike aktivnosti putem telefona i email-a, već je praksa da zakazujemo intervjue u željenom objektu kako bi ste u potpunosti bili upoznati sa svim detaljima. Zakazivanje i posetu možete uraditi direktnim telefonskim kontaktom ili slanjem direktnog on line formulara i naše osoblje će Vas kontaktirati.

 

Ovim putem želimo i da ukažemo na proceduru prilikom upisa:

  1. kontaktiranje željenog objekta, direktnim telefonskim kontaktom ili on line na dnu ove stranice

  2. na osnovu raspoloživih kapaciteta Vaša poseta se zakazuje sa osobom zaduženom za upis

  3. POSETA USTANOVI (odabranom objektu Ustanove)

  • upoznavanje sa objektom Ustanove

  • prezentacija kompletne dnevne organizacije

   4.PRAVNA DOKUMENTACIJA

  •  nakon Vaše posete i donošenja odluke da je naša Ustanova pravo mesto za Vaše dete sledi pravno formalni deo. Na to se odnosi zaključivanje Ugovora koji definiše medjusobne odnose.

  • Zaključen Ugovor je jedina i sigurna garancija

      mesta u našim objektima.

STANDARDI

OBJEKATA

VASPITNO

OBRAZOVNI

RAD

ONLINE FORMULAR ZA UPIS

Vaš zahtev za upis je uspešno prosledjen! Nakon prijema bićete kontatirani shodno proceduri UPISA!

bottom of page